Technology

Việt Nam ở đâu trong ngành công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu?

Tại tọa đàm Why Vietnam vừa được tổ chức, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã khẳng định vai trò và vị thế không nhỏ của Việt Nam trong ngành công nghệ cũng như chuôĩ cung ứng toàn cầu. Chiều 14/11, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức Tọa đàm Đầu tư ICT Vietnam […]