Technology

Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia đứng đầu 10 sự kiện ICT Việt Nam 2020

2020 là một năm đặc biệt của ngành TT&TT Việt Nam. Bất chấp những tác động do đại dịch Covid-19 gây ra, ngành TT&TT đã vượt khó vươn lên và khẳng định vị thế không thể thiếu trong việc biến Việt Nam trở nên cường thịnh.  1, Việt Nam ra chiến lược chuyển đổi số […]